skip to Main Content

Husets historia

Experimenthuset i Hjo

Varmbadhuset, även kallat societetshuset, invigdes 1 juli 1878 och var den första stora byggnaden i Hjo Vattenkuranstalt. Huset var verksamhetens kärna med badinrättningar och societetssalonger. Gäster kom till anläggningen för läkarbesök och behandling. Man trodde att olika sorters bad kunde lindra de flesta sjukdomar, men man kom även för det sociala livet. Parken var en idealisk plats för giftassugna att finna en partner.

Huset var en strikt symmetrisk byggnad, ritad av A. Pettersson från Värsås. Han hade tidigare ritat liknande hus på Mössebergs kurort i Falköping. En två våningar hög mittdel flankerades av två flyglar och en bakre byggnad. Stora täckta verandor löpte längs sidorna. I bottenplanet fanns de olika former av bad som erbjöds, fullständiga och tidsenliga apparater för såväl varm – och kallbad. Bland annat fanns tallbarrsbad, gyttjebad, tjärbad och svavelbad. Dessutom kunde man kureras med elektricitet, pneumatik och inhalationsapparater samt få massage och sjukgymnastik.

Den ena flygeln var för första klass och den andra som var något mindre exklusiv, var för andra klass. Rummen var höga, ljusa och luftiga, i mitten låg bassängerna som omgavs av grönskande växter. Bredvid låg duschrummet med alla då brukliga duschar. Runt omkring rummen med bassängerna, som kallades avkylningsrum, låg en mängd mindre omklädningsrum.

Vattnet, som enligt analys, var fullkomligt rent källvatten, kom genom ett 11 000 fot långt järnrör från Källebo på Hökensåssluttningen, 139 fot över badhusets bottenplan.

På övervåningen fanns en läkarmottagning och tre större sällskapsrum där man kunde roa sig med allt från tidningsläsande till musiksoaréer och teateraftnar. Men detta var endast till för första klassens gäster, andra klass fick hålla till i villa Eira (nuvarande vandrarhem).

28 juli 1932 brann anläggningens restaurang, restaurang Bellevue, ned och det var början till slutet för Hjo Vattenkuranstalt, som aldrig hade lyckats gå med någon nämnvärd vinst.

14 februari 1935 köpte Hjo stad anläggningen och något år senare lades verksamheten ner.

Om Experimenthuset

Experimenthuset i Hjo

Så tidigt som 1992 tog Kikki Levemark initiativ till att öppna ett experimenthus i Hjo. Förebilden var Tom Tits Experiment i Södertälje, ett av Sveriges första science center som startade 1987.

Många års enträget arbete följde i samarbete med Hjo kommuns politiker och tjänstemän, i olika gruppkonstellationer och med Tom Tits Experiment.

Föreningen Experimentlustan bildades , Kikki projektanställdes av Hjo kommun i två år och kommunen köpte fastigheten “Lokstallarna” för ändamålet Experimenthus.

I lokstallarna visades utställningen “Hanteras varsamt”, inhyrd från Tom Tits Experiment, 19 september – 18 oktober 1998. Resultatet blev över förväntan, de två sista veckorna var fullbokade redan andra veckan.

Av olika anledningar lades projektet ner av kommunen i början av 1999.

Efter ett mellanspel som projektledare, för det som senare blev Balthazar i Skövde, fortsatte Kikki att leta lämplig lokal för ett experimenthus.

2 juni 2006 öppnade Experimenthuset i det gamla varmbadhuset, även kallat societetshuset.

År 2018 blir vår trettonde säsong och vi tycker fortfarande att det är väldans roligt, spännande och utmanade att fortsätta utveckla Experimenthuset.

Det hade aldrig gått utan alla fantastiska människor som har medverkat och arbetat på ett eller annat sätt för att Experimenthuset blev till och fortfarande existerar. Ni har varit och är oersättliga.

Många och varma tack till Stina Levemark, Gert Malmqvist, Klas Fresk, Ulla Fresk, Johanna Johansson, Gustav Fresk, Johan Tilander, Victoria Fresk – Sakar, Avalana Levemark, Joakim Grunditz, Emma Karlén, Emma Holm, Frida Ahlqvist, Roy Eriksson, Maritha Karlén, Lasse Levemark, Gabriella Lindgren, Maria Lindgren, John Johdet, Frida Bragert,Morgan Spaak, Ebbe Lennartsson och Erik Lundquist.

Hjärtliga tack till hemsidans skapare Peter Hjorthammar, Something Else och till fotograferna Petri Olderhvit och Julia Reinhart.

Naturligtvis även stort tack till alla tusentals härliga besökare genom åren. Det är ni som gör Experimenthuset!

Alltid varmt välkommen till Experimenthuset!

Back To Top
Sök