skip to Main Content

Framtidens grej

Lampa

Många undersökningar visar att vårt samhälle har ett behov av naturvetare och tekniker.

Det finns ett flertal utvärderingar som alla visar att besök på science centers ökar besökarnas intresse för naturvetenskap och teknik, påverkar attityder och värderingar samt val av yrkesinriktning som ett resultat av sina besök.

Under 2014 gjorde Svenska Science Centers en undersökning om barn och ungdomars tankar om framtiden. Den kallas Paradox. Samhället är mer teknikberoende än någonsin och står inför globala utmaningar där kompetens inom teknik och naturvetenskap kommer att vara avgörande framgångsfaktorer.

Det är en paradox att det står tomma högskoleplatser inom dessa områden samtidigt som det saknas förutsättningar för att bedriva en modern teknikundervisning som fångar ungas intresse.

Glädjande nog lyfter unga miljö, klimat, teknik och lika villkor för alla och det är tydligt att de vill vara delaktiga i lösningar inför framtiden.

Läs mer om Paradox här media.fssc.se/2015/05/Paradox.pdf

Besök på science centers, leder till ökad:

  • förståelse för naturvetenskap och teknik
  • intresse för naturvetenskap och teknik
  • engagemang i natur och teknik i skolarbetet
  • engagemang i natur och teknik också på ledig tid
  • identifiering och tilltro till natur och teknik
  • dragning till natur, teknik och fler sådana hobbies

Läs mer i utvärderingen från 2014 International Science Center Impact Study, USA media.fssc.se/2014/06/ISCIS_Final_Report.pdf

(Text hämtad från fssc.se/gor-skillnad/)

Antalet science centers ökar över hela världen och idag finns det över 3 000 stycken. Verksamheten växer i till exempel Norge, Storbritannien, Indien, Kina och Sydkorea där de väljer att prioritera satsningar på science centers som viktiga mötesplatser. Allt med syfte att stimulera intresse, öka kunskap om naturvetenskap och teknik för att locka fram nya innovatörer.

(Text hämtad från fssc.se/science-centers-i-varlden/)

klocka

Back To Top
Sök